News

סוגי טיפולים - ציפורניים

לק ג'ל - הטיפול הבסיסי בו נבצע מניקור מכשירי הכנה של הציפורן ומריחה של לק ג'ל. מבנה אנטומי - טיפול מתקדם בו נעשה תיקון למבנה הציפורן באמצעות הנחה של כמות...

סוגי טיפולים - ציפורניים

לק ג'ל - הטיפול הבסיסי בו נבצע מניקור מכשירי הכנה של הציפורן ומריחה של לק ג'ל. מבנה אנטומי - טיפול מתקדם בו נעשה תיקון למבנה הציפורן באמצעות הנחה של כמות...